ZADBAJ O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

AUDYT Z ZAKRESU RODO

Usługa, która ma na celu sprawdzenie czy i w jakim stopniu Państwa organizacja spełnia wymogi stawiane przez przepisy RODO oraz przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Audyt pozwala zwrócić uwagę Państwu jakie obszary działalności organizacji wymagają korekty, wdrożenia wewnętrznych przepisów lub rozwiązań. W ramach audytu wewnętrznego brane są pod uwagę zarówno aspekty zabezpieczenia technicznego w tym obszaru IT oraz zabezpieczenia organizacyjnego w tym także istniejące procedury, wewnętrzne instrukcje stanowiskowe, regulaminy oraz sposób ich wdrożenia w przedsiębiorstwie.