Audyt zabezpieczeń, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników.

okres realizacji: grudzień 2019-styczeń 2020  

Przeprowadzenie audytu procesów przetwarzania, analiza przetwarzanych danych w procesach związanych z udzielaniem dofinansowań unijnych. Przygotowanie dokumentacji oraz szkolenie dla lokalnych koordynatorów ochrony danych osobowych.