Audyt zabezpieczeń, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników.

okres realizacji: sierpień-wrzesień 2018 r.

Dokonano audytu lokalizacji przetwarzania w siedzibie firmy, przeanalizowano wszystkie procesy przetwarzania w firmie. Po przeprowadzonym audycie przygotowano niezbędne procedury oraz przeprowadzono szkolenie dla pracowników i współpracowników firmy. W 2019 roku dokonano audytu sprawdzającego poziomu stosowanych zabezpieczeń w firmie.