Audyt zabezpieczeń, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników.

okres realizacji: luty-kwiecień 2019 r.

Przeprowadzono audyt procesów przetwarzania, przygotowano dokumentację wewnętrzną oraz dokonano analizy ryzyka wszystkich procesów przetwarzania w organizacji. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia.