Audyt zabezpieczeń, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników.

okres realizacji: czerwiec-lipiec 2018 r.

Przeprowadzono audyt stosowanych zabezpieczeń w spółce oraz przygotowano niezbędną dokumentację. Przeprowadzono szkolenie dla Koordynatora ochrony danych osobowych spółki.