Audyt zabezpieczeń, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników.

okres realizacji: dziewięć edycji szkoleń w okresie styczeń-czerwiec 2018

Szkolenie ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla organizacji pozarządowych skupionych wokół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu.

okres realizacji: czerwiec-lipiec 2018 r.

Przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników i wolontariuszy fundacji. Wykonanie audytu procesów przetwarzania w fundacji
i poradni.