Szkolenia dla organizacji pozarządowych z ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO

okres realizacji: dziewięć edycji szkoleń w okresiestyczeń-czerwiec 2018 

Szkolenie ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla organizacji pozarządowych skupionych wokół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu.