Szkolenia dla organizacji pozarządowych z ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO