Ochrona danych osobowych w dobie reformy przepisów w związku z wejściem w życie przepisów RODO

okres realizacji: trzy edycje szkoleń w okresiestyczeń-marzec 2018

Szkolenie dla przedsiębiorstw skupionych w Konińskiej Izbie Gospodarczej z zakresu nowych wymogów dla przedsiębiorstw, w związku z reformą ochrony danych osobowych.