Ochrona danych osobowych w mikroprzedsiębiorstwach po wejściu w życie przepisów RODO

okres realizacji: jednodniowe szkolenie- maj 2018

Szkolenie dla start-up’ów z Łodzi. Przekazanie niezbędnych informacji i wymogów w związku ze stosowaniem RODO w przedsiębiorstwie.