Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO